מגוון רחב של קורסי לימוד בנושאי המחשב וסביבת העבודה הממוחשבת, תוכנות מובילות ושירותי אינטרנט. ההדרכות נערכות במסגרת קורסים כיתתיים או בצורה יחידנית.